Keď obsahuje v prevažnej miere iónové striebro!

Keď hovoríme o koloidnom striebre, termín koloid  znamená častice v suspenzii, čo v prípade koloidného striebra znamená nano-častice striebra. Väčšina produktov ponúkaným ako „koloidné striebro” obsahuje v prevažnej miere ióny striebra, nie častice, teda presnejšie povedané, sú to roztoky striebra, nie koloidné striebro. V Colloidal Science Laboratory bolo vykonaných množstvo laboratórnych meraní komerčne ponúkaných produktov. Merania ukázali, že prevažná väčšina produktov obsahuje obvykle 90% iónového striebra, niektoré obsahovali dokonca 95 až 99 percent iónov!

Vyrobené elektrolýzou

Produkty vyrobené ľubovoľnou formou elektrolýzy (jednosmernou, striedavou, vysokonapäťovou, alebo akoukoľvek inou) sú v skutočnosti roztoky striebra, nie koloidy. Generátory koloidného striebra  predávané pre domácich kutilov sú všetky založené na elektrolýze, a teda produkujú roztoky iónového striebra. Avšak všetci výrobcovia označujú svoje produkty vyrábané elektrolýzou ako koloidné striebro. Inak povedané, označenie na týchto produktoch je klamlivé a zavádzajúce, pretože nie je žiadny dôvod označovať takéto produkty ako „koloidné”, keďže väčšina ich obsahu striebra je vo forme iónov a obvykle iba 1 až 10 percent je vo forme častíc (koloidu).

Nepravdivosť

To je ako tvrdiť, že nápoj je pomarančový džús, pričom by obsahoval iba 10 % skutočného pomarančového džúsu a 90 % niečoho iného. V takom prípade by asi zodpovedné orgány okamžite zasiahli proti takýmto klamlivým praktikám, pravdepodobne s upozornením Asociácie pestovateľov pomarančov, ktorí by prešetrili tieto očividne klamlivé spôsoby.

Ale v prípade výrobcov koloidného striebra neexistuje žiadna asociácia, ktorá by sa zasadzovala za pravdivosť a ktorá by zaručovala, že produkty označené ako koloidné striebro sú v naozaj koloidným striebrom a nie iónové roztoky. Keďže takýto orgán neexistuje, nájdeme desiatky roztokov iónového striebra vydávajúcich sa za koloidné striebro.

Na zistenie percentuálneho podielu iónov resp. častíc je potrebné sofistikované laboratórne vybavenie, ktoré väčšina výrobcov produkujúcich koloidné striebro nemá. V skutočnosti je veľmi zriedkavé, keď výrobcovia vôbec tušia, čo ich produkty obsahujú, a ak áno, tak to radšej neudávajú na etikete.

Ako odhaliť nesprávne označené produkty?

Roztoky iónového striebra je ľahké odhaliť, ak viete, čo máte hľadať. Aj v prípade, že na etikete je uvedené označenie koloidné striebro, informovaný pozorovateľ dokáže oddeliť pravdu od výmyslu. Tu je niekoľko odporúčaní ako rozoznať, že výrobok nie je pravé koloidné striebro:

  • Tekutina je číra a bez farby, ako voda – iba rozpustené (iónové) striebro vyzerá ako voda. To je významný viditeľný znak, že obsah je iónový.
  • Fľaša je tmavá – vo všeobecnosti to naznačuje fotocitlivosť, vlastnosť iónových roztokov. Farebná fľaša je použitá na zabránenie skazenia iónových roztokov vplyvom viditeľného svetla.
  • Fľaša musí byť sklenená – väčšina iónových roztokov neprežije v inej nádobe ako v sklenenej. Ak výrobca varuje, že jeho produkt musí byť uložený iba v sklenenej nádobe, môžete si byť istý, že je to iónový produkt.

Čo je pravé koloidné striebro?

Podľa nás, v pravom koloidnom striebre by väčšina (viac ako 50 %) obsahu striebra mala byť vo forme častíc. Pravé koloidné striebro môže obsahovať aj malé množstvo iónov, ale podstatné je, aby väčšina obsahu bola vo forme častíc. MesoSilver je pravé koloidné striebro, ktorého obsah striebra je vo forme častíc typicky z 80%. Viac technických informácií o pravom koloidnom striebre  nájdete na stránke pravda o koloidnom striebre.

Prečo je to dôležité?

Iónové striebro nie je schopné prežiť vo vnútri ľudského tela, pretože okamžite reaguje s chlórom a vytvára chlorid strieborný. Jedine častice striebra sú schopné prežiť a dostať sa do krvného obehu.

Čo sa stane s iónovým striebrom po požití?

Keď je iónové striebro prehltnuté, dostane sa najprv do žalúdka, kde sa stretne s kyselinou chlorovodíkovou (HCl), ktorá pomáha pri trávení potravy. Kyselina chlorovodíková poskytuje dostatok iónov chlóru, ktoré okamžite reagujú s iónmi striebra, pretože majú vzájomne opačný iónový náboj. Je prakticky nemožné zabrániť, aby ióny chlóru nereagovali s iónmi striebra a aby nevytvárali zlúčeninu chloridu strieborného. Aj keby sa ióny striebra nejakým spôsobom dostali až do krvného obehu, aj tu by sa stretli s iónmi chlóru, pretože aj krvná plazma obsahuje chlór. Teda opäť by spolu reagovali a vytvorili by chlorid strieborný. To je nerozpustná soľ, ktorá sa v tele už nerozpustí ani nerozloží. Chlorid strieborný je časom odstránený obličkami a vylúčený močom. Prečítajte si detailnejšie informácie o tom, ako žalúdočná kyselina ničí efektívnosť iónového striebra, štúdie, ktorá testovala pôsobenie HCl (žalúdočnej kyseliny) na koloidné a iónové striebro.

Čo sa stane po požití častíc striebra?

Častice striebra nie sú ovplyvnené žalúdočnou kyselinou v žalúdku, preto nezmenené prechádzajú do tenkého čreva, kde sú absorbované a dostávajú sa do krvného obehu stále v nezmenenej forme. Pretože iba častice striebra sa dostanú do krvného obehu, je dôležité, aby väčšina obsahu striebra v produkte bola vo forme častíc. Iba pravé koloidné striebro má väčšinu svojho obsahu vo forme častíc.

Opýtajte sa výrobcu iónového striebra, prečo nesprávne označuje svoj produkt

Keď nabudúce uvidíte „koloidné striebro”, ktoré vyzerá ako čistá voda, alebo iným spôsobom môže byť rozpoznané ako iónové striebro, skúste poslať e-mail výrobcovi a opýtajte sa ho, prečo nesprávne označuje svoj produkt ako „koloidné striebro”, keď v skutočnosti je to iónový roztok. Potom sledujte ich vyhýbavé odpovede na túto otázku.

Niektoré z týchto odpovedí sú naozaj komické. Najlepšia bola asi táto odpoveď: „technicky povedané, náš produkt je iónové striebro, ale pretože už veľmi dlho je označovaný ako „koloidné striebro”, bolo to akceptované ako oficiálne označenie pre tento typ produktu”. Áno, to je skutočne odpoveď jedného z výrobcov, ktorý, zdá sa, verí starému prísloviu, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou.

Viac informácií ohľadne porovnania iónov a častíc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *