Mnoho produktov ponúkaných na trhu je predávaných pod označením koloidné striebro, avšak v skutočnosti obsahujú v prevažnej miere iónové striebroMonatomic (Monoatomárne) koloidné striebro je ďalší názov pre iónové striebro. Silver Hydrosol (Hydrosol striebra) je iný z názvov pre iónové striebro. Tieto, v skutočnosti iónové produkty, avšak ponúkané ako koloidné striebro, nikde na etikete alebo v letáku neobsahujú skutočné označenie iónové striebro, ani neuvádzajú koľko percent z celkového obsahu striebra sú ióny striebra a koľko častice striebra. Výrobcovia neuvádzajú, že ich produkt obsahuje prevažne iónové striebro. Skutočnosť je taká, že väčšina takýchto produktov má od 1% do 20% (typicky 10%) obsahu striebra vo forme častíc a väčšia časť ich obsahu, od 80% do 99% je vo forme iónov striebra.

Niektoré produkty iónového striebra  sa pokúšajú zmiasť používateľa tým, že zavádzajú termín iónové častice striebra. Nič také neexistuje. Existujú častice striebra (nano-častice) a ióny striebra, ale žiadne iónové častice. Toto rozlíšenie je veľmi dôležité.

Rozdiel medzi iónovým striebrom a nano-časticami

Iónové striebro nie je to isté čo kovové nano-častice. Napríklad, kovové striebro nie je rozpustné vo vode ale iónové striebro sa vo vode rozpustí. Technicky povedané, ión striebra je atóm striebra, ktorému chýba jeden elektrón. Ide o elektrón umiestnený na vonkajšej dráhe, ktorý určuje fyzikálne vlastnosti látky. Ak atóm striebra obsahuje tento elektrón, ide o kovové striebro. Ak tento elektrón odoberieme, dostaneme ión, ktorý je rozpustný vo vode. V tejto iónovej forme je striebro veľmi reaktívne, čo znamená, že sa veľmi rýchlo spája (reaguje) s inými prítomnými prvkami a vytvára zlúčeniny. Užitie (vypitie) iónového striebra (s koncentráciou 100 ppm a viac) môže potenciálne spôsobiť stav nazývaný argýria, trvalé zafarbenie kože do šedo-modra.

Pre tých, ktorí sa zaujímajú a viac technickejšie hľadiská a chceli by porozumieť použitým technickým termínom, sú pripravené stránky Definícia termínov. Prečítajte si aj odpovede na často kladené otázky o iónovom striebre. Ďalšie technické články o rozdieloch medzi iónmi a časticami môžete nájsť na stránkach: Ióny, atómy a častice s nábojom.

Prečo sú nano-častice striebra dôležité?

Pravé koloidné striebro obsahuje nano-častice, nie ióny. Vo vnútri ľudského tela sa ióny striebra rýchlo spájajú s chlórom prítomným v žalúdočnej kyseline a vytvárajú nerozpustnú zlúčeninu chloridu strieborného, ktorý je v podstate neúčinný v porovnaní s účinnosťou nano-častíc striebra. V skutočnosti, iónové striebro nemôže prežiť vo vnútri ľudského tela, pretože okamžite vytvára nerozpustnú soľ chloridu strieborného. Ak by aj nejaká časť iónov bola schopná sa dostať až do krvného obehu, aj tam by sa ióny stretli s chlórom, pretože v krvi je prítomný chlór ako súčasť chloridu sodného a chloridu draselného. Jedine nano-častice striebra sú schopné prežiť vo vnútri organizmu. Prečítajte si detailnú štúdiu, ktorá dokazuje, že žalúdočná kyselina ničí efektívnosť iónového striebra: Pôsobenie HCl (žalúdočnej kyseliny) na koloidné a iónové striebro.

Čo je chlorid strieborný?

Chlorid strieborný je zlúčenina, ktorá sa vytvorí, keď sa ióny striebra spoja s iónmi chlóru. Je to nerozpustná zlúčenina, čo znamená, že keď sa vytvorí v ľudskom tele, už ostáva v tejto forme. Ióny striebra a ióny chlóru sa priťahujú tak silno, že je veľmi ťažké ich udržať oddelene. Preto iónové striebro vytvára v tele chlorid strieborný behom niekoľkých sekúnd po užití (vypití). To znamená, že celý obsah iónového striebra sa zmení na chlorid strieborný, len čo sa dostane to tela. Chlorid strieborný je potom odstránený obličkami a vylúčený močom. Avšak iónové striebro môže byť aj nebezpečné.

Nielenže neposkytuje veľký úžitok, ktorým je koloidné striebro známe, ale čo je dôležitejšie, požitie vysoko koncentrovanej formy iónového striebra, s koncentráciou nad 100 ppm, môže zapríčiniť, že časť striebra sa nevylúči, ale sa trvale usadí v organizme, čo môže potenciálne spôsobiť argýriu, trvalé zafarbenie pokožky.

Ako je to s nano-časticami?

Nano-častice striebra nie sú nijako ovplyvnené iónmi chlóru a ostávajú v krvnom obehu, kde vykonávajú svoju prácu. Častice sú postupne odoberané z tela a neusadzujú sa. Sú to práve nano-častice, čo dávajú koloidnému striebru jeho známe vlastnosti a ktoré boli opísané, že vykonávajú najdôležitejšiu úlohu. Preto je veľmi dôležité vedieť, aké množstvo z produktu koloidného striebra je vo forme nano-častíc. Častice o veľkosti nanometrov, ktoré tvoria obsah produktu MesoSilver, nespôsobujú argýriu.

Aké množstvo obsahu striebra tvoria nano-častice?

Bežný produkt koloidného striebra s koncentráciou 10 ppm (parts per million) obsahuje z 90% ióny striebra a iba asi 10% nano-častíc. To znamená prijatie iba 1 ppm nano-častíc striebra v produkte predávanom ako 10 ppm. Niektoré produkty obsahujú iba 1% nano-častíc z celkového obsahu striebra, čo znamená 0,1 ppm vo forme nano-častíc. Je preto zrejmé, že pre dosiahnutie najvyššej efektívnosti je potrebné hľadať na trhu produkt, ktorý má väčšinu obsahu striebra vo forme nano-častíc a nie iónov.

Ako zistiť, či produkt je tvorený prevažne iónovým striebrom?

„Koloidné striebro”, ktoré je tvorené prevažne z iónového striebra, vyzerá ako čistá voda. Je číre a bez farby, pretože ióny striebra rozpustené vo vode vyzerajú podobne ako soľ alebo cukor rozpustený vo vode, teda ako číra voda. Koloidné striebro, ktoré má vysoký obsah striebra vo forme častíc, nevyzerá ako voda, pretože častice blokujú prestup svetla, čím sa tekutina zdá tmavá. Výrobcovia roztokov iónového striebra tvrdia, že koloidné striebra má vyzerať ako voda. To je preto, lebo ich produkt tak vyzerá. Nedokážu totiž vyrobiť pravé koloidné striebro. Môžete si byť istý, že ak by to vedeli, určite by do svojich produktov dodávali väčšie množstvo nano-častíc.

Prečo je iónové striebro také rozšírené?

Väčšina produktov na trhu je v skutočnosti iónové striebro, pretože ich výroba je veľmi jednoduchá. Tak jednoduchá, že to zvládne aj dieťa. Všetko čo potrebujete na výrobu iónového striebra je deväťvoltová batéria a kúsok strieborného drôtu. To je extrémne zjednodušené. Väčšina výrobcom samozrejme nepoužíva batériu ale striedavý zdroj napätia, pretože vytvára stabilnejší roztok iónového striebra. Jednako však samotný proces je vždy určitou formou elektrolýzy. Tento proces produkuje v prevažnej miere iónové striebro a to je aj proces, ktorý používa väčšina výrobcov produktov, ktoré potom nazývajú koloidné striebro. Je to ako nazývať pomarančovým džúsom produkt, ktorý obsahuje 10% skutočného pomarančového džúsu a 90% niečoho iného. Nehľadiac na vyhlásenia výrobcov a text na etikete, ak je produkt vyrobený elektrolýzou, nie je to pravé koloidné striebro, je to prevažne iónové striebro. Pre porovnanie, pravý koloid  má vysokú koncentráciu častíc  a malé alebo žiadne množstvo iónov. Vyrobiť pravé koloidné striebro je náročný proces. To je dôvod, prečo je na trhu veľa produktov iónového striebra a iba jeden MesoSilver. Na zistenie skutočného obsahu iónového striebra u vybraných produktov pozrite hodnotenia produktov. Pamätajte si, ak je produkt číri ako voda, je to iónové striebro, nie pravé koloidné striebro.

Viac informácií o tejto téme si prečítajte na stránke: Kedy koloidné striebro nie je koloid?

Nedajte sa oklamať snímkami vytvorenými TEM

Niektorí výrobcovia iónového striebra (vydávaného za koloidné striebro) používajú snímky vytvorené transmisným elektrónovým mikroskopom (TEM) aby ukázali to, čo nazývajú časticami striebra vo svojich produktoch. V skutočnosti, zariadenie TEM nie je vôbec vhodné na sledovanie častíc v roztokoch obsahujúcich katióny kovov alebo na merania veľkosti častíc. To, čo je ponúkané na výsledných snímkach, je v skutočnosti oxid strieborný. Prečítajte si článok Pravda o TEM snímkach roztokov iónového striebra.

Ale to stále nie je všetko!

Aj keď je ľahké porozumieť, prečo percentuálne zastúpenie častíc striebra je dôležité, stále to nie je všetko. Veľmi dôležitá je veľkosť týchto častíc. Pri konštantnej koncentrácii kovových častíc, plocha povrchu častíc sa zväčší pri znížení rozmerov týchto častíc. Je to práve celková plocha povrchu častíc, čo určuje efektívnosť koloidu. Efektívnosť je vlastne schopnosť koloidu reagovať s prostredím. Čím väčšia plocha častíc je v styku s prostredím (krvným obehom), tým je koloid efektívnejší. Viac informácií o veľkosti častíc a veľkosti ploche povrchu častíc si prečítajte na stránke Efektívnosť koloidného striebra. Porovnanie plochy povrchu častíc niekoľkých komerčne ponúkaných produktov si pozrite v tabuľke.

Záver

Je to kombinácia častíc malých rozmerov a vysokej koncentrácie týchto častíc, ktorá poskytuje maximálnu efektívnosť koloidného striebra. Jediný produkt, ktorý ponúka táto skvelú kombináciu, je pravé koloidné striebro MesoSilver.

Jediný výrobok svojho druhu

  1. MesoSilver je jediný produkt, ktorý okrem celkového obsah striebra v ppm udáva aj koncentráciu častíc striebra. Ostatné produkty udávajú iba celkový obsah striebra bez rozdelenia a udania percentuálneho zastúpenia iónov a skutočných častíc striebra.
  2. MesoSilver je jediný produkt, ktorého obsah striebra vo forme častíc tvorí typicky 80%  z celkového obsahu striebra. Obsahuje v prevažnej miere častice, ostatné produkty obsahujú v prevažnej miere ióny.
  3. MesoSilver je jediný produkt, ktorý je schopný doložiť veľkosť častíc striebra publikovaním grafu rozloženia častíc podľa veľkosti, vytvoreným laboratórnymi zariadeniami.
  4. MesoSilver neobsahuje žiadne pojivá alebo proteínové prísady. Produkty obsahujúce proteínové prísady sú potenciálne nebezpečnéViac informácií tu …
  5. MesoSilver je jediný produkt, ktorý publikuje hodnotu plochy povrchu častíc, ktorá je takmer 600 krát vyššia ako u iných produktov.
  6. Žiaden iný produkt nevyzerá ako MesoSilver, a žiaden iný produkt nie je tak efektívny ako MesoSilver.
  7. Je iba jeden produkt MesoSilver, a neexistuje žiadny podobný.

Objednajte si MesoSilver dnes a užívajte výhody, ktoré dokáže poskytnúť iba pravé koloidné striebro.

Pozrite si cenník, kde nájdete aktuálne ceny a množtevné zľavy.

Objednajte si MesoSilver prostredníctvom nášho zásielkového obchodu alebo ho žiadajte vo svojej lekárni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *