Koloidy pozostávajúce z meso-častíc majú plochu povrchu častíc mnohonásobne väčšiu ako koloidy vyrábané inými metódami, a sú známe pod označením meso-koloidy (mesocolloids).

Meso-koloidy sú kombináciou:

  • častíc veľmi malých rozmerov a
  • vysokej koncentrácie týchto častíc.

Mesocolloids (meso-koloidy) je obchodný názov vlastnený spoločnosťou Purest Colloids, Inc., ktorý sa vzťahuje k celej skupine produktov kovových koloidov vyrábaných spôsobom meso-proces. Termín Mesocolloids bol vytvorený výskumným tímom v Colloidal Science Laboratory, ktorý vyvinul patentovanú metódu výroby koloidov obsahujúcich meso-častice. Purest Colloids, Inc. je jediný svetový výrobca produktov Mesocolloids.

Animácia meso-častíc ukazuje relatívnu veľkosť častíc striebra v produkte MesoSilver.

Dôležitosť parametra plochy povrchu častíc

Pri konštantnej koncentrácii kovových častíc sa plocha povrchu častíc zväčší pri znížení rozmerov týchto častíc. Vo svete chémie, reaktívnosť sa zvýši pri zvýšení vzájomnej povrchovej plochy reagujúcich látok. Preto efektívnosť koloidných roztokov sa zvýši, ak sa zmenšia rozmery častíc, t.j. zvýšením celkovej plochy povrchu častíc. Z toho vyplýva, že práve plocha povrchu častíc je kritériom na porovnávanie koloidných produktov. Alebo povedané inak, zväčšením plochy povrchu častíc sa zvýši reaktívnosť kovových koloidov, t.j. zvýši sa efektívnosť koloidu. Plochu povrchu môžeme definovať ako celkovú plochu povrchu v centimetroch štvorcových (cm²) všetkých častíc prítomných v jednom mililitri (ml) koloidu, čo je možné zapísať aj v tvare (cm²/ml).

Maximálna plocha povrchu častíc

Pri porovnaní koloidných produktov vyrábaných rôznymi technológiami je zrejmé, že Meso-koloidy sa vyznačujú najvyššou hodnotou celkovej plochy povrchu častíc vďaka kombinácii prítomnosti veľmi malých častíc a ich vysokou koncentráciou. Pre posúdenie si pozrite porovnávaciu tabuľku niekoľkých produktov. Meso-koloidy sú charakteristické obsahom veľmi malých meso-častíc a vysokým percentuálnym zastúpením častíc oproti iónom. Meranie fotónovou korelačnou spektroskopiou (Photon Correlation Spectroscopy) ukázalo, že rozmer bežných meso-častíc sa pohybuje pod 1 nm (0,65 nm). Viac informácií o hodnote plochy povrchu častíc ako funkcii koncentrácie a veľkosti častíc nájdete v Tabuľke plochy povrchu koloidov.

Pre posúdenie dôvodov, prečo je plocha povrchu častíc najdôležitejším parametrom pre porovnávanie koloidných produktov, si pozrite článok Porovnávanie produktov koloidného striebra.

Termín meso-častice sa vzťahuje k veľmi malým časticiam, ktorých rozmer je väčší ako samotný atóm ale menší ako bežne produkované častice.

Meso-koloidy používajú predponu meso, za ktorou nasleduje meno kovu, ktorý tvorí daný koloid, napr. MesoSilverMesoGold, a pod.

Detailné vedecké informácie ohľadne koloidného striebra je možné si pozrieť na www.Silver-Colloids.com. Tu nájdete množstvo cenných informácií a bezplatne prístupnú knihu o koloidnom striebre (v anglickom jazyku).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *