Plocha povrchu častíc je vlastnosť koloidu, ktorá priamo určuje schopnosť koloidu reagovať s prostredím, v ktorom sa nachádza. Efektívnosť koloidu je určená práve hodnotou plochy povrchu častíc. Význam plochy povrchu častíc koloidu musí byť zdôraznený.  Je to jediný najdôležitejší parameter na určenie toho, ako efektívne budú koloidné častice reagovať s prostredím vo vnútri organizmu.

Vo svojej knihe „Silver Colloids” (Koloidy striebra), profesor Ronald Gibbs píše: „Veľkosť častíc v suspenzii koloidného striebra, ktoré je používané na liečbu je veľmi dôležitá. Veľkosť častíc priamo určuje plochu povrchu a teda efektívnosť koloidného striebra.”

V tomto kontexte, efektívnosť je definovaná ako schopnosť koloidu reagovať s prostredím, podobne ako vo svete chémie, kde plocha povrchu určuje, ako budú jednotlivé látky spolu reagovať. Pre posúdenie dôvodov, prečo je plocha povrchu častíc najdôležitejším parametrom pre porovnávanie koloidných produktov, si pozrite článok: Comparing Colloidal Silver Products.

Nasledujúca tabuľka porovnáva hodnotu plochy povrchu častíc niekoľkých komerčne vyrábaných produktov koloidného striebra. Na prvom riadku sú uvedené hodnoty doma vyrobeného iónového striebra pomocou generátora procesom elektrolýzy.

Detailnejšie posúdenie a porovnanie ďalších produktov si môžete pozrieť aj na:
www.silver-colloids.com/Reports/reports.html#CompTable

Plocha povrchu častíc je vyjadrená v centimetroch štvorcových ma mililiter tekutiny (cm²/ml).
Index efektívnosti vyjadruje pomer plochy povrchu častíc k celkovému obsahu (ppm) striebra v produkte.

Názov
produktu
Plocha povrchu
častíc
Index
efektívnosti
Doma vyrobené generátorom SG-70,0241,64
Silver Shield Colloidal Silver0,0270,19
Silver Biotics 100,0353,2
ASAP 100,11210,2
Sovereign Silver 100,21722,3
Ultra Pure Col. Silver 350,22513,6
Argentyn 230,35522,6
ASAP 220,58726,3
Futurebiotics Adv. Col. Silver 300,59161,6
Int. Pharm. Invive 500,6214,4
Electra Clear Col. Silver 100,66225,1
Source Naturals Col. Silver 300,88124,3
Kelly Colloidal Silver 201,42012,2
Utopia Advanced. Col. Silver 2012,2092,4
Innovative Natural Products 50012,3920,5
MesoSilver® 20104,75235
MesoSilver 20 ppm má najvyššiu hodnotu plochy povrchu častíc zo všetkých testovaných produktov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *