Čo je plocha povrchu častíc?

Vo svete koloidov, plocha povrchu častíc je vlastnosť koloidu, ktorá priamo určuje schopnosť koloidu reagovať s prostredím. Inak povedané, efektívnosť koloidného striebra je určená práve hodnotou plochy povrchu častíc. Čím väčšia je plocha povrchu častíc, tým je koloidné striebro efektívnejšie.

Plochu povrchu môžeme definovať ako celkovú plochu povrchu v centimetroch štvorcových (cm²) všetkých častíc prítomných v jednom mililitri (ml) koloidu. Vo svete chémie, schopnosť látky reagovať s inou látkou v určitom prostredí je možné určiť podľa plochy povrchu látok, čiže reaktívnosť sa zvýši so zväčšením plochy povrchu. Čím je hodnota plochy povrchu väčšia, tým lepšie dokáže látka (koloid) reagovať.

Vo svojej knihe „Silver Colloids” (Koloidy striebra), profesor Ronald Gibbs píše: „Veľkosť častíc v suspenzii koloidného striebra, ktoré je používané na liečbu, je veľmi dôležitá. Veľkosť častíc priamo určuje plochu povrchu a teda efektívnosť koloidného striebra.

Z toho vyplýva, že plocha povrchu častíc je najdôležitejším parametrom koloidného striebra. Netechnickí užívatelia sa často mylne domnievajú, že koncentrácia (ppm) striebra je najdôležitejším parametrom. Preto výrobcovia predávajúci proteínové striebro ponúkajú produkty s veľmi vysokými hodnotami koncentrácie striebra s vysvetlením, že vyššia hodnota ppm je efektívnejšia, avšak to nie je pravda. V skutočnosti produkty s proteínovým striebrom majú veľmi nízku hodnotu celkovej plochy povrchu častíc v dôsledku prítomnosti veľmi veľkých častíc, a teda aj veľmi nízku efektívnosť. Prečítajte si článok Pravda o produktoch s proteínovým striebrom.

Pre posúdenie dôvodov, prečo je plocha povrchu častíc najdôležitejším parametrom pre porovnávanie koloidných produktov, si pozrite článok Porovnávanie produktov koloidného striebra.

Plocha povrchu koloidných častíc  sa zväčší, ak sa zvýši koncentrácia kovových častíc. Koloidy, ktoré majú percentuálne najvyššiu koncentráciu vo forme nano-častíc budú mať aj najväčšiu plochu povrchu častíc. Preto koloidné produkty, ktoré obsahujú v prevažnej miere iónové striebro, budú mať nízku hodnotu plochy povrchu častíc, pretože väčšina ich obsahu je forme iónov a nie nano-častíc. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v časti: Čo je iónové striebro?

Plocha povrchu koloidných častíc  sa zväčší, ak sa zmenšia rozmery častíc. Najvyššia plocha povrchu častíc sa dosiahne pri vysokej koncentrácii častíc o veľkosti nanometrov a sub-nanometrov (menej ako jeden nanometer). Aj keď to je najžiadanejší výsledok, je aj najťažšie dosiahnuteľný. Koloidy s vysokou koncentráciou častíc veľkých rozmerov, ako je to u produktov s proteínovým striebrom, budú mať veľmi nízku hodnotu plochy povrchu častíc a teda aj nízku efektívnosť.

Pomer plochy povrchu k celkovému obsahu  je vyjadrením toho, ako efektívny je produkt pri danom obsahu striebra (koncentrácii). Tento pomer je vypočítaný ako podiel plochy povrchu častíc (cm²) a celkového obsahu striebra (mg/l). V produkte MesoSilver je táto hodnota 5,23 (104,7 / 20). Čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je efektívnosť daného produktu. Pre porovnanie, u bežného iónového striebra je táto hodnota okolo 0,021 a u bežného produktu s proteínovým striebrom je táto hodnota okolo 0,024. Tento pomer je pre MesoSilver viac ako 200-krát vyšší ako u ktoréhokoľvek iného produktu. V skutočnosti, u žiadneho iného produktu koloidného striebra sa pomer plochy povrchu k celkovému obsahu striebra ani len nepribližuje k MesoSilver.

Tu nájdete technicky viac zamerané články o ploche povrchu častíc.

Bio-účinnosť koloidného striebra

Bio-účinnosť koloidného striebra je mierou toho, v akom rozsahu sa striebro dostane do krvného obehu v nezmenenej, t.j. účinnej forme. Sú to práve nano-častice, ktoré dokážu prejsť do krvného obehu nezmenené, čím zabezpečia maximálnu bio-účinnosť. Produkty, ktoré obsahujú v prevažnej miere ióny striebra, poskytujú veľmi nízku bio-účinnosť. Ióny striebra nie sú schopné sa dostať do krvného obehu, pretože v žalúdku ihneď reagujú s chlórom (žalúdočnou kyselinou) a vytvárajú nerozpustnú soľ chloridu strieborného. Viac informácií nájdete na stránke Bio-účinnosť koloidného striebra.

Ako sa dostane koloidné striebro do organizmu

Je to kombinácia častíc malých rozmerov a vysokej koncentrácie častíc, čo vytvára veľkú hodnotu plochy povrchu častíc a poskytuje tak vysokú bio-účinnosť pre maximálnu efektívnosť produktov koloidného striebra. Produkt poskytujúci najvyššie hodnoty je MesoSilver.

Trávenie koloidného striebra

Orálnym prijatím (vypitím) sa koloidné striebro dostane do žalúdka a potom do tenkého čreva. Väčšina obsahu koloidného striebra sa absorbuje v tenkom čreve. Častice striebra preniknú cez steny tenkého čreva priamo do krvi. Častice sú postupne z krvi odstraňované obličkami a močom sa vylučujú z tela von.

Koloidné striebro v krvnom obehu

Efektívnosť častíc striebra, ktoré cirkulujú v krvnom obehu je v podstatnej miere určená plochou povrchu častíc. U koloidov, ktoré sa vyznačujú veľkou plochou povrchu, je ich obsah tvorený v prevažnej miere z častíc (nie iónov). Navyše, rozmer väčšiny častíc by mal byť v rozsahu nanometrov.

Silná kombinácia vlastností

MesoSilver je kombináciou najmenších častíc o veľkosti nanometrov a najvyššej koncentrácie obsahu vo forme častíc (oproti iónom). To je veľmi silná kombinácia vlastností na vytvorenie produktu s najvyššou hodnotou plochy povrchu častíc zo všetkých zatiaľ testovaných produktov koloidného striebra. Tabuľka Porovnanie plochy povrchu porovnáva hodnotu plochy povrchu častíc produktu MesoSilver s inými komerčne vyrábanými produktmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *