Bio-účinnosť koloidného striebra

Väčšina dokumentov publikovaných o bio-účinnosti  koloidného striebra nesprávne vysvetľuje daný termín. Tu je ukážka klamlivých a zavádzajúcich informácii publikovaných na internetových stránkach: …ale prevažné množstvo častíc je elementárne striebro, a teda je biologicky inertné… alebo nepoužiteľné. Striebro je ušľachtilý kov, čo znamená, že nereaguje ľahko s inými prvkami. Je teda chemicky neaktívne, ale to neznamená, že […]

Read More

Meso-častice (Mesoparticles)

Mimoriadne malé častice Meso-častice (Mesoparticles) sú častice, ktoré sú väčšie ako jednotlivý atóm ale menšie ako bežne produkované malé častice. Rozsah veľkosti meso-častíc: Aký veľký je jeden nanometer (nm)?Jeden meter obsahuje miliardu nanometrov. Priemer ľudského vlasu = 73 000 nm. Obvyklý rozmer meso-častice v produkte MesoSilver je 0,65 nm, ako to ukazuje správa o veľkosti častíc. V porovnaní […]

Read More

Meso-proces (Mesoprocess™)

Mesoprocess je obchodný názov patentovaného spôsobu výroby, ktorý bol vyvinutý výskumným tímom v Colloidal Science Laboratory, Inc. Mesoprocess je proces používaný na výrobu koloidov takmer akéhokoľvek kovového prvku, vrátané prvkov zo skupiny platiny. Koloidy vyrobené touto jedinečnou technológiou sa nazývajú meso-koloidy. Na začiatku výroby koloidov spôsobom „meso-proces” je kov o vysokej čistote 0,9999, bežne označovaná ako štvor-deviatková čistota. […]

Read More

Meso-koloidy (Mesocolloids™)

Koloidy pozostávajúce z meso-častíc majú plochu povrchu častíc mnohonásobne väčšiu ako koloidy vyrábané inými metódami, a sú známe pod označením meso-koloidy (mesocolloids). Meso-koloidy sú kombináciou: Mesocolloids (meso-koloidy) je obchodný názov vlastnený spoločnosťou Purest Colloids, Inc., ktorý sa vzťahuje k celej skupine produktov kovových koloidov vyrábaných spôsobom meso-proces. Termín Mesocolloids bol vytvorený výskumným tímom v Colloidal Science Laboratory, ktorý vyvinul patentovanú metódu výroby koloidov […]

Read More

Účinok koloidného zlata na kognitívne funkcie: pilotná štúdia

Guy E. Abraham MD, Souhaila A. McReynolds, Joel S. Dill PhD Optimox Corporation, Torrance, CA, USA Abstrakt Štúdia zisťuje vplyv koloidného zlata na kognitívne funkcie. Štúdie sa zúčastnilo 5 osôb vo veku od 15 do 45 rokov. Účastníci vykonali prepracovaný súboru inteligenčných testov Wechsler Intelligence (WAIS-R) pred užívaním, po 4 týždňovom užívaní koloidného zlata v […]

Read More

Pravda o iónovom zlate

Iónové zlato  je to, čo niektorí výrobcovia volajú ne-koloidné zlato. Monoatomárne zlato  je ďalší názov, ktorý používajú niektorí výrobcovia na označenie svojich produktov iónového zlata. Iónové zlato  je vo vode rozpustená soľ zlata. Soli zlata musia byť vodou rozpustné  aby vytvorili iónové zlúčeniny. Laboratórne testy produktov označených ako iónové zlato  ukázali, že v skutočnosti je to chlorid zlata, vo vode rozpustná soľ zlata. […]

Read More

Čo je iónové striebro?

Mnoho produktov ponúkaných na trhu je predávaných pod označením koloidné striebro, avšak v skutočnosti obsahujú v prevažnej miere iónové striebro. Monatomic (Monoatomárne) koloidné striebro je ďalší názov pre iónové striebro. Silver Hydrosol (Hydrosol striebra) je iný z názvov pre iónové striebro. Tieto, v skutočnosti iónové produkty, avšak ponúkané ako koloidné striebro, nikde na etikete alebo v letáku neobsahujú skutočné označenie iónové striebro, ani […]

Read More

Koloidné striebro – ióny vs. častice

Koloidné striebro obsahuje striebro v dvoch podstatne odlišných formách: Obsah striebra v produkte MesoSilver je tvorený obvykle 80% nano-časticami a 20% iónmi. Celková koncentrácia striebra je 20 ppm. Množstvo striebra vo forme nano-častíc je mimoriadne  vysoké v porovnaní s inými komerčne ponúkanými produktmi koloidného striebra. V Colloidal Science Laboratory vykonali merania stoviek vzoriek produktov. Percentuálne zastúpenie častíc voči iónom […]

Read More

Kedy koloidné striebro nie je koloid?

Keď obsahuje v prevažnej miere iónové striebro! Keď hovoríme o koloidnom striebre, termín koloid  znamená častice v suspenzii, čo v prípade koloidného striebra znamená nano-častice striebra. Väčšina produktov ponúkaným ako „koloidné striebro” obsahuje v prevažnej miere ióny striebra, nie častice, teda presnejšie povedané, sú to roztoky striebra, nie koloidné striebro. V Colloidal Science Laboratory bolo vykonaných množstvo laboratórnych meraní komerčne […]

Read More